=ÿÇÿ` TñXT�µ¯Ñ·Ë`©ädœ;¶æ3{2à LÛePi¶+7$Èñ ƒpý;}$1ZõÞ¢på¢1•†›VéT»¥¤sx—~iwø>¢á+î𷁪úË_X‚)Ò8À¾ÇØ4h`ÇÅᲊþ¡d'¢“¨a݀%¢ÍOä_ÎU\dutÅÃÀ»ÃÇÎ&,ZWêRí>b‘R+ƒ8ºýec‚[g²õ%ËÙÞ |`OiŒHvYiäï;O#ùOÛúí ÜÖµY”XÕlÁ̍‡¯ƌÇRI«Œì\¬c7¨c9ñdÁ̯Sž‚wf/á—NÑvpW/é׃®ª¯Uøj0l,)…ªW¦¤™ƒû:Å<éèÃs˜—èiCœ\¯ð·L¶qšÝ)´‹@ô¯_ï’ÃV4\i‘ûÏ´ïL‡Çù ˆ+™n¥.Ïõ×+ûb`U¯‹åïw«erŸºÁõÉs2V®;§$Yœ
5

=ÿÇÿ` TñXTµ¯Ñ·Ë`©ädœ;¶æ3{2à LÛePi¶+7$Èñ ƒpý;}$1ZõÞ¢på¢1•†›VéT»¥¤sx—~iwø>¢á+î𷁪úË_X‚)Ò8À¾ÇØ4h`ÇÅᲊþ¡d'¢“¨a݀%¢ÍOä_ÎU\dutÅÃÀ»ÃÇÎ&,ZWêRí>b‘R+ƒ8ºýec‚[g²õ%ËÙÞ |`OiŒHvYiäï;O#ùOÛúí ÜÖµY”XÕlÁ̍‡¯ƌÇRI«Œì\¬c7¨c9ñdÁ̯Sž‚wf/á—NÑvpW/é׃®ª¯Uøj0l,)…ªW¦¤™ƒû:Å<éèÃs˜—èiCœ\¯ð·L¶qšÝ)´‹@ô¯_ï’ÃV4\i‘ûÏ´ïL‡Çù ˆ+™n¥.Ïõ×+ûb`U¯‹åïw«erŸºÁõÉs2V®;§$Yœ

Labels and badges
Labels Markup
Default <span class="label">
Success <span class="label label-success">
Warning <span class="label label-warning">
Important <span class="label label-important">
Info <span class="label label-info">
Inverse <span class="label label-inverse">
Name Example Markup
Default 1 <span class="badge">
Success 2 <span class="badge badge-success">
Warning 4 <span class="badge badge-warning">
Important 6 <span class="badge badge-important">
Info 8 <span class="badge badge-info">
Inverse 10 <span class="badge badge-inverse">
Different notifications
 • Standard notification
 • Sticky notification
 • Notification with image
Different Bars
 1. <div class="progress">
 2. <div class="bar" style="width: difine%;"></div>
 3. </div>
 1. <div class="progress progress-striped">
 2. <div class="bar" style="width: 60%;"></div>
 3. </div>
 1. <div class="progress progress-striped active">
 2. <div class="bar" style="width: 60%;"></div>
 3. </div>
 1. <div class="progress">
 2. <div class="bar bar-success" style="width: 35%;"></div>
 3. <div class="bar bar-warning" style="width: 20%;"></div>
 4. <div class="bar bar-danger" style="width: 10%;"></div>
 5. </div>
Pop-up dialogs
View Popup Alert image Popup
Tooltip directions

Four directions of the tooltips, just add a class: 'tip-top', 'tip-bottom', 'tip-left' or 'tip-right' without quotes to the element you want to have tooltip.

Pagination

¨õ .YyÐ0‡–´9ŒC€Î\"§ÉÃQNyZ‡¸’42admÛōwfO' /Û)û Áþ•È_w‚Ã9ô¼T1ܨ§†î܃4*M¤…“G, NZÁˆµ¿âÂԐ²Óîz˜

•ª³«¢¶Þ^~çYS²1ýK|¸2“L”ÍyÍtFLʳ’šK¹–¾ 7WuJª3Í¥”ßÕhQ0=V{ìeQÝؕªÇ\JUÃfˆÖ;:»Ÿ‹ºÑ ÊÜ+{#-È1~do!èZ’*R¢Û‘µT®ñ® VîN6[¿šƒ¨»ðDþ+NŒJšR¢„‘úŒE‰©Ó&v’{$§|j”q£‹L`á28šbOÔûÛÑàLv&ZÙð~d˜q(ÌG&œÉÀ8+ibbÝñ]¯Êµç¸­bo#³ÿT¢WQÌØë增Ž–l˜×‘ÍäÇé܈NјÁRƪ òÛ <div class="pagination alternate">

Notifications
×

Warning!

You're not looking too good. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Praesent commodo cursus magna, vel scelerisque nisl consectetur et.
×

Success!

Tou're not looking too good. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Praesent commodo cursus magna, vel scelerisque nisl consectetur et.
×

Info!

Tou're not looking too good. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Praesent commodo cursus magna, vel scelerisque nisl consectetur et.
×

Error!

You're not looking too good. Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Praesent commodo cursus magna, vel scelerisque nisl consectetur et.
Warning! Praesent commodo cursus magna, vel scelerisque nisl consectetur et.
Success! Libero, a pharetra augue. Praesent commodo
Info! you're not looking too good.
Error! Nulla vitae elit libero, a pharetra augue. Praesent commodo
baiduxml